Ing ngisor iki kang nganggit serat wedhatama yaiku - BASA NUSWANTARA: GLADHEN KOMPETENSI (Materi Sekar Macapat Sinom Serat Wedhatama)

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat Wedhatama

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Tembang Sinom

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat Wedhatama

Tembang Sinom Serat Wedhatama: Paugeran, Piwulang, dan Gancaran dalam Bahasa Jawa

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat WĂ©dhatama

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Tembang Sinom

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat WĂ©dhatama

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Pengertian Guru

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat Wedhatama

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat Wedhatama

Serat Wedhatama

Wedhatama yaiku nganggit serat ing ngisor kang iki Serat WĂ©dhatama

Serat Wedhatama Pupuh Pangkur

Agama dianut ratu• 14 Sakeh luput, ing angga tansah linimput, linimpet ing sabda, narka tan ana udani, lumuh ala ardane ginawe gada.

  • Maka awas dan ingat lahdengan yang membuat gagal tujuan 16 Samengko kang tinutur, sembah katri kang sayekti katur, mring Hyang Sukma sukmanen sehari-hari, arahen dipun kecakup, sembah ing Jiwa sutengong.

    Related articles2022 www.chordlondon.com